Tin mới

Hội nghị khoa học về Trí tuệ nhân tạo trong phân tích Địa kỹ thuật và ra mắt nhóm nghiên cứu mạnh Địa kỹ thuật và Trí tuệ nhân tạo

Hội nghị khoa học về Trí tuệ nhân tạo trong phân tích Địa kỹ thuật và ra mắt nhóm nghiên cứu mạnh Địa kỹ thuật và Trí tuệ nhân tạo

28-05-2018 17:05:40 | Super User Ngày 30/3/2018, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị khoa học về Trí tuệ nhân tạo trong phân tích Địa kỹ thuật và ra mắt nhóm nghiên cứu mạnh Địa kỹ thuật và Trí tuệ...

Đề tài và Dự án

Nhóm nghiên cứu mạnh GEOAI tham gia đề tài cấp Bộ GTVT
Nhóm nghiên cứu mạnh GEOAI tham gia đề tài cấp Bộ GTVT 28-05-2018 16:05:33 | Super User Căn cứ vào công văn số 4313/BGTVT-KHCN về việc đề xuất bổ sung đề tài KH&CN cấp bộ năm 2018. Nhóm nhiên cứu mạnh...

Hoạt động hợp tác

Khoa học công nghệ

Hội nghị khoa học về Trí tuệ nhân tạo trong phân tích Địa kỹ thuật và ra mắt nhóm nghiên cứu mạnh Địa kỹ thuật và Trí tuệ nhân tạo
Hội nghị khoa học về Trí tuệ nhân tạo trong phân tích Địa kỹ thuật và ra mắt nhóm nghiên cứu mạnh Địa kỹ thuật và Trí tuệ nhân tạo 28-05-2018 17:05:40 | Super User Ngày 30/3/2018, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị khoa học về Trí tuệ nhân tạo trong phân...

Công bố khoa học

A Comparison of Support Vector Machines and Bayesian Algorithms for Landslide Susceptibility Modeling
A Comparison of Support Vector Machines and Bayesian Algorithms for Landslide Susceptibility Modeling 26-05-2018 09:05:15 | Super User A Comparison of Support Vector Machines and Bayesian Algorithms for Landslide Susceptibility Modeling