Nhóm Nghiên cứu mạnh Địa kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo

Giới thiệu chung

Tên tiếng Việt: Nhóm nghiên cứu mạnh Địa kỹ thuật và Trí tuệ nhân tạo
Tên tiếng Anh: Geotechnical Engineering and Artificial Intelligence research group
Tên viết tắt: GEOAI
Trưởng nhóm: PGS.TS Bùi Tiến Diệu, Trường Đại học Miền Nam Nauy (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Đồng trưởng nhóm: TS. Phạm Thái Bình, Trường Đại học Công nghệ GTVT (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhóm nghiên cứu mạnh địa kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo


Nhóm nghiên cứu mạnh GEOTAI là tập thể các nhà khoa học liên ngành được tập hợp theo các hướng chuyên môn chính là Địa kỹ thuât, Công nghệ thông tin, Điện tử được thành lập và bảo trợ bởi trường Đại học Công nghệ GTVT theo Quyết định số 3238/QĐ-ĐHCNGTVT, ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT. Nhóm GEOAI tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và chuyển giao công nghệ với hướng nghiên cứu chính là phát triển và ứng dụng các kỹ thuật công nghệ cao bao gồm các kỹ thuật về trí tuệ nhân tạo cho việc giải quyết các vấn đề Địa kỹ thuật nói riêng và các vấn đề của Ngành GTVT nói chung phục vụ cho việc thiết kế, thi công xây dựng, quản lý và khai thác các công trình xây dựng an toàn và hiệu quả.
Nhóm có khả năng tích hợp, kết nối nhiều nghiên cứu thành Chương trình nghiên cứu lớn, hướng đến sản phẩm KHCN tiêu biểu cấp ngành, quốc gia và quốc tế; tạo được uy tín trong hoạt động KHCN trong và ngoài nước.

Mục tiêu của của Nhóm GEOAI

Nghiên cứu và công bố các công trình khoa học có chất lượng cao trong lĩnh vực địa kỹ thuât; phát triển và ứng dụng các kỹ thuật công nghệ trí tuệ nhân tạo và các giải pháp công nghệ cao để giải quyết các bài toán địa kỹ thuật liên quan đến ngành xây dựng công trình.
Mục tiêu cụ thể của nhóm bao gồm:
• Tổ chức nghiên cứu và công bố kết quả trên các tạp chí quốc tế uy tín;
• Xây dựng các đề xuất nghiên cứu, kiến nghị nhà trường đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu ở các cấp cao hơn (cấp bộ / nhà nước) hàng năm;
• Tham gia giải quyết các bài toán và dự án của ngành liên quan đến lĩnh vực địa kỹ thuật;
• Tổ chức các Hội thảo khoa học chuyên đề hàng năm;
• Hướng dẫn đề tài Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Hướng nghiên cứu chính

• Phát triển và ứng dụng các kỹ thuật công nghệ Trí tuệ nhân tạo trong dự báo các tính chất của vật liệu xây dựng, sự làm việc và ổn định của cấu trúc nền móng, cũng như các tai biến đối với môi trường đất đá tự nhiên và công trình;
• Phát triển và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về đo lường, cảm biến, và điện tử viễn thông phục vụ quan trắc, dự báo, và cảnh báo các vấn đề địa kỹ thuật, tai biến môi trường đất đá tự nhiên và công trình;
• Ứng dụng phương pháp số và mô phỏng trong phân tích các bài toán địa kỹ thuật;
• Xây dựng và phát triển các mô hình thực nghiệm các bài toán địa kỹ thuật;
• Ứng dụng các công nghệ phân tích địa không gian, hệ thống thông tin địa lý và viễn thám trong dự báo, cảnh báo tai biến môi trường đất đá tự nhiên và công trình;
• Phát triển các mô hình tính toán thông minh dựa trên Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật trong Địa kỹ thuật.

Thành viên của Nhóm

14 thành viên đến từ Trường Đại học Miền Nam Nauy - Nauy; Trường Đại học Công nghệ GTVT; Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học GTVT; Học viện kỹ thuật quân sự; Viện Thủy công, Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam; Trường Đại học Thủy lợi; Trường Đại học Mỏ Địa chất.