Hoạt động hợp tác

Ngày 11-12 tháng 7 năm 2018, tại khách sạn Best Western Premier Hotel, Solo Baru, Indonesia tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Rehabilitation and Maintenance in Civil Engineering”.

Ngày 9-11 tháng 5 năm 2018, tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Artificial Intelligence for Life”. Nhóm nghiên cứu mạnh có một số thành viên tham gia dự, báo cáo và thảo luận tại Hội nghị.

Ngày 7-16 tháng 5 năm 2018, tại Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Land Use Status, Change and Impacts in Vietnam, Cambodia and Laos”. Nhóm nghiên cứu mạnh có một số thành viên tham gia dự và thảo luận tại Hội nghị.

Chuyên mục phụ