Ngày 9-11 tháng 5 năm 2018, tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Artificial Intelligence for Life”. Nhóm nghiên cứu mạnh có một số thành viên tham gia dự, báo cáo và thảo luận tại Hội nghị.

Link của hội nghị: https://ai4life.uet.vnu.edu.vn

Một số hình ảnh của hội nghị: