Ngày 11-12 tháng 7 năm 2018, tại khách sạn Best Western Premier Hotel, Solo Baru, Indonesia tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Rehabilitation and Maintenance in Civil Engineering”.

Nhóm nghiên cứu mạnh có Tiến sĩ Hồ Sĩ Lành tham gia báo cáo và thảo luận tại Hội thảo với bài báo có tiêu đề là “Strength development of cement-treated sand using different cement types cured at different temperatures”

Link của hội thảo:  http://sipil.ft.uns.ac.id/icrmce04/

Một số hình ảnh của hội thảo: